Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
negociado sen publicidade 1950/2017 Servizo de retirada, traslado, e, no seu caso, depósito e custodia de vehículos da vía pública no termo municipal de Redondela retirada, traslado, e, no seu caso, depósito e custodia de vehículos da vía pública no termo municipal de Redondela
4200/2017 Ocupación de Ben de Dominio Público
aberto 583/2017 Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela En licitación
negociado sen publicidade 2408/2017 Servizo de realización do campamento urbano e do campamento de praia do Concello de Redondela realización do campamento urbano e do campamento de praia 18.542,00 En licitación
negociado sen publicidade 2762/2017 Servizo de realización dun campamento con pernocta na Illa de San Simón realización dun campamento con pernocta na Illa de San Simón 23801,66 En licitación
Aberto 177/2017 Concesión da xestión do Centro de deportes acuáticos de Chapela Concesión do servizo do CDA de Chapela En licitación
aberto 8440/2016 Servizo de colaboración na xestión tributaria, censal, inspectora, catastral e recadadora do Concello de Redondela colaboración na xestión tributaria, censal, inspectora, catastral e recadadora do Concello de Redondela 1.674.048,28 En licitación
negociado con publicidade 371/2017 Servizo de limpeza e roza das cunetas, beiravías e noiros dos camiños de competencia municipal no ano 2017 limpeza e roza das cunetas, beiravías e noiros dos camiños de competencia municipal no ano 2017 90.909,09 En licitación

Histórico del Perfil del Contratante