Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
negociado con publicidade 371/2017 Servizo de limpeza e roza das cunetas, beiravías e noiros dos camiños de competencia municipal no ano 2017 limpeza e roza das cunetas, beiravías e noiros dos camiños de competencia municipal no ano 2017 90.909,09 En licitación
negociado con publicidade 176/2017 Servizos técnicos de asistencia letrada en procedementos xudiciais do Concello de Redondela Asistencia letrada para a defensa xudicial, activa e pasiva, nos procesos ou dilixencias xudiciais nos que estea implicado este Concello ou algún dos seus entes dependentes, existentes ou futuros. 99.000,00 En licitación
negociado con publicidade 199/2017 Servizo de realización do Programa Municipal de Conciliación do Concello de Redondela realización do Programa Municipal de Conciliación, do Campamento urbán e do Campamento de praia 93.465.00 En Licitación
aberto 583/2017 Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela En licitación
Negociado sen publicidade 1687/2016 Saneamento en Os Valos, Saxamonde, Redondela (Plan dos Concellos 2016) Execución da obra de saneamento en Os Valos, Saxamonde, Redondela Formalizado
Negociado sen publicidade 1698/2016 Pavimentacion e instalacion de saneamento en camiño da Ponteseca, Chapela, Redondela (remanente tesoureria) Obra de pavimentacion e instalacion de saneamento en camiño da Ponteseca, Chapela, Redondela Formalizado
Negociado sen publicidade 1703/2016 Pavimentación e instalación de saneamento en camiño das Silveiras/Pousadouro, Chapela, Redondela (remanente tesoureria) Pavimentación e instalación de saneamento en camiño das Silveiras/Pousadouro, Chapela, Redondela 70.264,80 Formalizado
Aberto 3430/2016 Subministración, mediante arrendamento, dun sistema integral de impresión con pago por copia para o Concello de Redondela Xestión integral de pago único por páxina impresa, para o servizo de copia, escaneado e impresión 99.200,00 En licitación
aberto, suxeito a regulación harmonizada 4007/2016 Servizo de limpeza en edificios, dependencias e espazos municipais do Concello de Redondela Limpeza de edificios municipais 3.596.021,04 Formalizado
negociado con publicidade 6209/2016 Servizo de iluminación ornamental para as festas de Nadal, do Choco e da Coca do Concello de Redondela iluminación ornamental para as festas de Nadal, do Choco e da Coca do Concello de Redondela 66.115,70 Formalizado
Aberto 5469/2016 Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela Deserto
aberto 4304/2016 Servizo de retirada, traslado, e, no seu caso, depósito e custodia de vehículos da vía pública no termo municipal de Redondela retirada de vehículos con guindastre da vía pública no termo municipal de Redondela 172.000,00 Desierto
negociado sen publicidade 5514/2016 Servizo de impartición da actividade de memoria cognitiva impartición da actividade de memoria cognitiva 18.894,06 Adxudicado
Negociado sen publicidade 1734/2016 Saneamento no lugar de Saramagoso, Santa María do Viso, Redondela (Plan dos Concellos 2016) Saneamento no lugar de Saramagoso, Santa María do Viso, Redondela Formalizado
Negociado sen publicidade 628/2016 Mellora da rodadura e rede de abastecemento, saneamento e pluviais dos camiños Baixada á Estación e do Cairo, Cedeira, Redondela Mellora da rodadura e rede de abastecemento, saneamento e pluviais dos camiños Baixada á Estación e do Cairo, Cedeira, Redondela Formalizado

Histórico del Perfil del Contratante