Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
371/2017 Servizo de limpeza e roza das cunetas, beiravías e noiros dos camiños de competencia municipal no ano 2017
negociado con publicidade 176/2017 Servizos técnicos de asistencia letrada en procedementos xudiciais do Concello de Redondela Asistencia letrada para a defensa xudicial, activa e pasiva, nos procesos ou dilixencias xudiciais nos que estea implicado este Concello ou algún dos seus entes dependentes, existentes ou futuros. 99.000,00 En licitación
negociado con publicidade 199/2017 Servizo de realización do Programa Municipal de Conciliación do Concello de Redondela realización do Programa Municipal de Conciliación, do Campamento urbán e do Campamento de praia 93.465.00 En Licitación
aberto 583/2017 Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela
Negociado sen publicidade 1687/2016 Saneamento en Os Valos, Saxamonde, Redondela (Plan dos Concellos 2016) Execución da obra de saneamento en Os Valos, Saxamonde, Redondela Formalizado
Negociado sen publicidade 1698/2016 Pavimentacion e instalacion de saneamento en camiño da Ponteseca, Chapela, Redondela (remanente tesoureria) Obra de pavimentacion e instalacion de saneamento en camiño da Ponteseca, Chapela, Redondela Formalizado
Negociado sen publicidade 1703/2016 Pavimentación e instalación de saneamento en camiño das Silveiras/Pousadouro, Chapela, Redondela (remanente tesoureria) Pavimentación e instalación de saneamento en camiño das Silveiras/Pousadouro, Chapela, Redondela 70.264,80 Formalizado
Aberto 3430/2016 Subministración, mediante arrendamento, dun sistema integral de impresión con pago por copia para o Concello de Redondela Xestión integral de pago único por páxina impresa, para o servizo de copia, escaneado e impresión 99.200,00 En licitación
negociado con publicidade 3575/2016 Servizo de impartición da actividade de Tai Chi Impartición da actividade de Tai Chi 33772,00 Formalizado
aberto, suxeito a regulación harmonizada 4007/2016 Servizo de limpeza en edificios, dependencias e espazos municipais do Concello de Redondela Limpeza de edificios municipais 3.596.021,04 Formalizado
negociado con publicidade 6209/2016 Servizo de iluminación ornamental para as festas de Nadal, do Choco e da Coca do Concello de Redondela iluminación ornamental para as festas de Nadal, do Choco e da Coca do Concello de Redondela 66.115,70 Formalizado
Aberto 5469/2016 Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela Deserto
aberto 4304/2016 Servizo de retirada, traslado, e, no seu caso, depósito e custodia de vehículos da vía pública no termo municipal de Redondela retirada de vehículos con guindastre da vía pública no termo municipal de Redondela 172.000,00 Desierto
negociado sen publicidade 5514/2016 Servizo de impartición da actividade de memoria cognitiva impartición da actividade de memoria cognitiva 18.894,06 En licitación
Negociado sen publicidade 1734/2016 Saneamento no lugar de Saramagoso, Santa María do Viso, Redondela (Plan dos Concellos 2016) Saneamento no lugar de Saramagoso, Santa María do Viso, Redondela Formalizado

Histórico del Perfil del Contratante